Radioshuttle® ušetří náklady za případné škody na manipulační technice

Skladovací technika

Práce ve skladu vyžaduje neustálou pozornost, pečlivost a zodpovědnost. Manipulace s těžkými břemeny pomocí různých paletových a vysokozdvižných vozíků se neobejde bez plného soustředění a opatrnosti. I přesto se ale stává, že vozík narazí do regálu, do zdi nebo jeden do druhého. Jak tomu zabránit?

Poškození manipulační techniky bývá způsobeno i pádem nákladu. V tom případě jde ale nejen o věcné škody: hrozí i pracovní úraz. Existují řešení, která pomohou takové riziko výrazně eliminovat.

Obejdete se bez poškozeného vozíku?

Nehody manipulační techniky, a tedy i finanční škody, často vznikají kvůli nepozornosti. Problémem mohou být i nejasné instrukce nebo špatný zdravotní stav zaměstnance. Vozík lze odvézt do servisu, kde vyčíslí, kolik bude oprava stát. Co když se ale absence techniky výrazně projeví na chodu skladu?

Některé servisy nabízejí zapůjčení jiného vozíku po dobu opravy. Nejde ale o samozřejmost. Vozík si lze vypůjčit i v klasické půjčovně, to jsou ovšem další nečekané náklady. Navíc bude pravděpodobně potřeba opravit další vybavení skladu, které bylo poškozeno, a také uhradit škody na zboží. To platí třeba v případě, kdy vozík narazí do regálu, který poškodí a shodí z něj naloženou paletu.

Regály a další vybavení skladu lze alespoň částečně ochránit díky různým bezpečnostním zábranám a nárazníkům. Srážce vozíků na křižovatce mezi regály by zase mohla předejít dopravní zrcadla či jiné moderní interaktivní bezpečnostní prvky.

Chytrý regálový systém si s manipulací poradí

Ideální je zcela zabránit všem typům nehod nebo jejich riziko minimalizovat. S tím dokáže pomoci chytrý regálový systém s dálkově ovládaným satelitním vozíkem, díky němuž budou vysokozdvižné vozíky muset urazit jen minimální vzdálenost. Navíc není třeba, aby zajížděly do nepřehledných regálových uliček. A jako bonus získáte více místa na zboží. Jak to funguje?

Tento regálový systém je vystavěn tak, že jednotlivé řady regálů neoddělují uličky a všechny části na sebe bez přerušení navazují. Jak se dostanete k paletám? Kteroukoliv paletu z hloubi regálů bezpečně přiveze akumulátorový satelitní vozík, takzvaný shuttle. Zaskladňování probíhá stejným způsobem.

Satelitní podvozek Radioshuttle™ 6-té generace

Satelitní podvozek Radioshuttle™ 6-té generace

Vy pouze zvolíte místo, kde se budou palety vkládat a odebírat. Shuttle s naloženou paletou pošlete do regálu a v případě odebírání si ji zase přivoláte na konkrétní místo. Tento bod by se měl nacházet co nejblíže výrobě či nakládací rampě. Paletu si ze shuttlu převezme vysokozdvižný vozík a přemístí ji třeba už jen pár metrů směrem ke kamionu.

Přesun palet bude jednodušší

Právě na takovém principu funguje systém Radioshuttle: postará se téměř o veškerou manipulaci s paletami. Minimalizuje se tak provoz vysokozdvižných vozíků a také riziko jejich nehod, škod na manipulační technice i na zboží.

Bezpečné a moderní řešení Radiohsuttle™ snižuje provozní náklady chytrého skladu