Pro Radioshuttle® je životní prostředí a udržitelnost zcela zásadní

Povinností každé firmy by měl být zájem o stav životního prostředí. Veškerá činnost má vést k větší ekologičnosti a menší zátěži pro planetu. Naší strategií je dlouhodobé snižování množství odpadu a regulace dopadu výroby na životní prostředí. Každý krok a výrobní postup musí být co nejšetrnější.

Sklad vyhovující životnímu prostředí

Naše opatření dokážou přírodě pomoci, a v důsledku zmírnit zátěž, kterou může výroba přinášet. Budoucnost začíná dnes a zodpovědnost vůči životnímu prostředí je součástí filozofie Radioshuttle.

Kvalitní výrobky znamenají minimum odpadu

Razíme cestu směrem k ekologičtější výrobě i distribuci.

Jsme si jistí tím, že neexistuje nic jako příliš ekologický postup.

Vždy můžeme být lepší, a na to se zaměřujeme.

Usilujeme o snížení množství odpadu vznikajícího při výrobě produktů, a pokud to není vyloženě nemožné, zodpovědně třídíme. Věnujeme se vývoji efektivních výrobních postupů za účelem minimalizace jejich vlivu na životní prostředí. Vždy dodržujeme platné právní předpisy a otevřeně komunikujeme s veřejností i úřady.

Kvalita a dlouhá životnost našich výrobků je pro ekologii zásadní, tím pádem je zásadní i pro nás. Vydrží-li produkt fungovat desítky let, není třeba zatěžovat planetu nepřetržitou výrobou nekvalitních výrobků. Ty brzy přestanou fungovat a povedou k další a další výrobě, která může být v případě některých společností ekologicky náročná. Výsledkem je i vznik zbytečného odpadu. Naše produkty se pyšní bezkonkurenční kvalitou a životností. Planetu zbytečně nezatěžujeme.

Efektivita šetří životní prostředí

Na životní prostředí myslíme už při výběru materiálů a povrchových úprav.

Zodpovědnost očekáváme i od dodavatelů a je jedním z našich požadavků při navazování spolupráce. V případě služebních cest našich zaměstnanců zase přísně dbáme na výběr toho nejekologičtějšího typu dopravy. Netolerujeme zbytečné plýtvání – a to ani když jde o byznys.

Zaměřujeme se na efektivní využití strojů i materiálů tak, aby se neplýtvalo elektrickou energií ani zdroji. Cílevědomě přistupujeme k automatizaci výroby, a řadíme se tak k nejmodernějšímu průmyslu 4.0.

Využíváme zelenou energii

Každým rokem se nám úspěšně daří snižovat množství odpadu vznikajícího při výrobě.

Rozhodli jsme se také využívat zelenou energii, konkrétně tu vyráběnou vodními elektrárnami. Aktivně se zaměřujeme na efektivitu a automatizaci výroby. Tou to ale nekončí. Samozřejmostí je pro nás ekologický přístup k distribuci, a to jak v případě obalů, tak i přepravy.

Primárním materiálem pro výrobu našich produktů je ocel, kterou lze z 99 % recyklovat, samotný materiál tak má jen minimální vliv na planetu. Povrchová úprava na bázi vody pak pomáhá chránit nejen naše výrobky, ale i životní prostředí. Právě to je naším cílem.

Bez udržitelnosti to nepůjde

Uvědomujeme si svůj vliv na životní prostředí a během výroby i distribuce se zaměřujeme na co nejšetrnější postupy. Zásadní je i kvalita a dlouhá životnost výrobků a minimalizace odpadu.

Ekologie je pro nás důležitá a budeme se jí za každou cenu věnovat i v budoucnu.