Naši zodpovědnost bereme velmi vážně

Jako odpovědný dodavatel neúnavně pracujeme v našem výzkumu a vývoji na neustálém zlepšování výkonnost a spolelivosti  Radioshuttle®. Stejný závazek si klademe proto, abychom zdroje a materiály, které využíváme, používali co nejefektivněji. Neustále se snažíme omezit náš vliv na životní prostředí – abychom vyrobili ty nejlepší produkty na světě a nejlepší produkt pro celý svět. Jako součást našeho závazku vůči životnímu prostředí dodržujeme mezinárodní environmentální normu ISO 14001.

Icon Space

Prostor a udržitelnost

Volbou systému Radioshuttle® ušetříte nejen prostor, ale i energii. Optimalizací skldovacího prostoru snížíte emise CO2 způsobené vytápěním, svícením, klimatizací i manipulací.

Icon Energy

Čistá energie

K výrobě energie potřebné k provozu našich výrobních procesů používáme čistou energii. Většinu energie generují větrné turbíny. Veškerou další energii, kterou potřebujeme pro překlenutí špiček a kterou nelze generovat turbínami kompenzujeme potřebujeme kompenzujeme CO povolenkami.


Icon efficiency

Efektivita

Podstatou je Radioshuttle® přepravní zařízení. Naše systém celosvětově právě převáží každou hodinu 116.000 palet. V porovnání s běžnými druhy manipulace využíváme k přepravě skrz náš extrémně vysoce účinný systém velmi málo energie


Icon Recycling

Recyklování materiálů

Ocel, kterou jsme použili v konstrukci Radioshuttle®, je robustní a navržená tak, aby vydržela používání po desítky let. Až doslouží, bude naše vysokopevnostní ocel zrecyklovaná k výrobě dalších ocelových konstrukcí – dost možná na další Radioshuttle® systém!


Icon Coating

Povrchové úpravy

Pro všechny namáhané plochy, které vyžadují barevný nátěr, používáme práškové barvy. Z několika důvodů; odolnost, kvalita a ohled na životní prostředí.

Odolnost – Lakování na bázi práškových barev chrání vaši investici neskutečně odolným povrchem. Ani po letech od pořízení vašeho Radioshuttle® nebude docházet k odlupování nebo štěpení.

Kvalita – atraktivní leštěný vzhled práškových laků dodává celému systému punc vysoké kvality, který zůstane lesklý po celá léta.

Environmentální aspekty – Tekuté barvy obsahují rozpouštědla, která obsahují znečišťující látky známé jako těkavé organické sloučeniny (VOC). Povrchy na práškové bázi jsou prakticky prosté VOC. A to až do takové míry, že není nutné instalovat zařízení pro řízenou likvidaci odpadu obsahujícího takové sloučeniny.