Jak se měnilo skladování: Od mechanických vozíků až k chytrým systémům

Tak jako další oblasti se i skladování postupně vyvíjí, zapracovává inovace a v mnoha případech směruje k automatickému provozu, který vyžaduje méně zaměstnanců.

Doby, kdy se k jednotlivým regálům dalo dostat jen po schůdcích a snesený náklad pak bylo třeba odvézt na čistě mechanickém vozíku, jsou už dávno pryč. V některých případech si sklad s většinou operací poradí sám.

I dnes jsou ruční paletové vozíky nejčastější stroj ve skladech. Pro své lidi volte jen ty nejlepší. Rozdíl je znát, vyplatí se to.

Pomohla hydraulika a elektromotory

Skladování zboží na paletách je efektivním řešením v případě, kdy je třeba uložit značné množství stejných položek na jednom místě. Manipulace s paletami by ovšem nebyla možná bez speciálních vozíků. Ty jsou vybaveny vidlicí, která se zasune pod paletu, nadzvedne ji a následně převeze. Na počátku byly paletové vozíky s mechanickým zdvihem, kdy bylo zvednutí i spuštění palety řízeno pouze pedálem.

Vítaným pomocníkem se pak stala hydraulika, zatím ještě bez elektrického pohonu. Hydraulické čerpadlo umožňuje snadné nadzvednutí palet, a to na principu páky, kdy lze díky pumpováním oje natlačit hydraulickou kapalinu pod píst a zvednou tak konstrukci vozíku. Oj pak slouží k tažení vozíku a k jeho směrování, kam je potřeba. V cílovém místě se konstrukce vozíku zase jednoduše spustí a zanechá tak paletu na zemi.

Elektrický paletový vozík nabízí ještě snazší manipulaci. Elektromotor se postará o pojezd i o ovládání hydraulického čerpadla. Obsluha pak vozík jen směruje, kam je potřeba. Na některých modelech se osoba řídící vozík může i svézt na plošince, která je tomu určená.

Hloubkové skladování je budoucností

Paletové vozíky zvládají pouze převážení palet z místa na místo. Bylo ovšem potřeba je také zakládat do několikapatrových regálů a později vyskladňovat. K tomu slouží vysokozdvižný vozík, který umožňuje zvednutí vidlic s paletou do potřebné výšky nad zem. Moderní vysokozdvižné vozíky už dokonce nevyžadují přítomnost řidiče. Lze je naprogramovat tak, aby zboží svážely nebo rozvážely do regálů samy.

Vysokozdvižné vozky jsou ve skladech doma desítky let.

Evolucí prošly i samotné regály. Chytré regálové systémy totiž dokážou manipulovat s paletami a tím je přiblížit k místu vydání nebo naopak převzít od vysokozdvižného vozíku a následně přemístit do útrob regálového systému. To vše díky speciálnímu dálkově ovládánemu podvozky, který se pohybuje v regálových tunelech po kolejnicovém vedení. Na takovém principu funguje i originální systém RadioshuttleTM.

Jde o takzvané hloubkové skladovaní a jeho výhodou je úspora práce, času, a především prostoru. Na stejnou podlahovou plochu skladu se vejde více regálů a tím pádem i více palet. Není totiž třeba vytvářet uličky mezi jednotlivými regály, protože vysokozdvižný vozík se k nim nepotřebuje fyzicky dostat. Vrcholem automatizace je pak kombinace chytrých regálů a automatických vozíků. Tyto systémy spolu navíc dokážou komunikovat.

Automatizovaný sklad si poradí skoro sám

Skladování si prošlo zajímavým vývojem, který nabízí další a další způsoby, jak efektivnější skladovat zboží a manipulovat s ním, a to už téměř bez asistence člověka.